BAYMİNA ENERJİ A.Ş

ENERJİ POLİTİKASI

Palmet Enerji Grup Şirketleri olarak; enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılmasına sağlayarak birincil enerji kaynaklarmdaki kaybı en aza indirmeyi, aynı zamanda küresel ısınmayı önlemek ve yerel kirlenmeyi önlemeyi hedefliyoruz.

Kojenerasyon; ısı ve elektrik bir arada üretilerek enerjiden çok daha verimli bir şekilde yararlanmayı sağlayan bir yöntemdir ve enerji verimliliğini teknolojik olarak geliştirmek için son derece elverişlidir.

Enerji günlük yaşamı sürdürmek için şarttır. Gelecekteki gelişme, enerjinin uzun vadede artan miktarlarda var olmasına, güvenli ve çevre açısından sağlam kaynaklardan temin edilmesine bağlıdır. Bugünkü enerji kullanımı, gelecek yıllara kadar uzanacak yansımalarını şimdiden şekillendirmektedir. Bu sorun sürdürülebilirlik açısından son derece önemlidir. Palmet Enerji, Baymina Enerji olarak enerjinin kullanılmasına bu gözle bakıyoruz.

Enerjinin verimli kullanılması ile dünya, ülke ve de kurum enerji maliyetlerinde ve sera gazı salınımlarında azalma sağlamak konularının da bilincindeyiz.

 • Amaç ve hedeflere ulaşmada tüm bilgi ve kaynakların sağlanmasını,
 • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketiminde iç ve dış yasal şartlara uyum sağlayacağımızı,
 • Uretim ve kaliteden taviz vermeden sürekli iyileştirme sağlayacağımızı,
 • Urün ve hizmet satın almada değerlendirme ölçütlerimizden birisinin enerji verimliliği olacağını,
 • Enerji verimliliğini destekleyen tasarımların oluşturulması ve bu konunun desteklenmesini sağlayacağımızı,
 • Sera gazı ve küresel ısınma konusunda gerekli önlemleri alarak sürdürülebilir politika izleyerek gelecek kuşaklara da yaşanılabilir bir dünya bırakacağımızı,
 • Çalışanlarımıza sürekli eğitim vererek enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirmenin artırılacağını,
 • Enerji kaynaklarının taşıdığı güvenlik risklerini ve bundan kaynaklanan sonuçları bilerek kamu sağlığını korumayı,
 • Taahhüt Ederiz

  B. DOĞANAY SAMURAY

  C. DORUK SAMURAY

  YÖNETİM KURULU BAŞKANI

  05.07.2022

  ELEKTRİK GRUP BAŞKANI

  05.07.2022