Gaz Türbinleri

1. Hava Kompresörü
2. Yanma Odaları
3. Türbin
4. Jeneratör

Filtrelerden geçirilen hava 18-kademeli kompresörde sıkıştırılarak basıncı 14 atmosfere yükseltilir ve bu sıkıştırma sonucu sıcaklığı yaklaşık 380°C'ye ulaşır. Sıcak ve basınçlandırılmış hava yanma odalarında doğal gazı yakmakta kullanılır. Yanma sonucu oluşan gazların sıcaklığı 1380°C'ye ulaşır. Bu sıcak gaz karışımı 3 kademeli bir türbin içinden geçerek rotorunu dakikada 3000 devirde (50 Hz) döndürür. Bu dönme hareketini sağlayan mekanik enerji kompresör ve türbin ile aynı şaft üzerinde bulunan jeneratörde elektrik enerjisine çevrilir.