Baymina Enerji

Baymina Enerji A.Ş., Palmet Enerji A.Ş.’nin bir üyesidir.

Türkiye'nin örnek enerji şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda;

• Yasal mevzuatlara uyumu önceliklendirerek, faaliyetlerimizin her aşamasında yüksek kalite standartlarına ulaşmayı,

• İş ortaklarımız, hissedarlarımız, devlet kurumlarımız, çevremiz ve toplum ile güvene dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurmayı,

• Tüm çalışanlarımızın kalite süreçlerine katılımını sağlayarak, paylaşımcılığı teşvik ederek kalite kültürünü güçlendirmeyi,

• Ürün ve süreçlerimizin kalitesini sürekli iyileştirmeyi hedefleriz.

 

SAYILARLA BAYMİNA

1.İnşaat

Santral’ın inşaatı Eylül 2001’de başlamış, Aralık 2003’te tamamlanmıştır. Tesis, 5 Şubat 2004 yılında ticari işletmeye geçmiştir.

2. Üretim

Baymina, Ankara'da konutlarda kullanılan elektrik enerjisinin %100'ünü karşılayabilecek miktarda elektrik enerjisi (yılda ortalama 6,3 milyar kWh) üretmektedir. Bu da Türkiye'nin yıllık elektrik talebinin yaklaşık %2'sine eşittir.

3. Yakıt Tüketimi

Baymina, Türkiye'deki en büyük doğal gaz tüketicilerinden birisidir. Yıllık 1 milyar metre3 tüketimi, Ankara şehrinin yıllık tüketimine yakındır.

4. Yatırım maliyeti

  • Proje'nin 500 milyon $ 'ı aşan yatırım bedelinin %75'i Dünya Bankası (MIGA) ile Belçika , ABD , Almanya ve Avusturya ihracat kredisi garanti kuruluşlarınca desteklenen bir uluslararası bankalar konsorsiyumu tarafından finanse edilmiştir.
  • Yerli malzeme ve hizmetler için 60 milyon $ harcanmıştır.
  • Project Finance International dergisi 2003 yılında projenin finansmanını Yılın Enerji Projesi Finansmanı olarak seçmiştir.

5. İstihdam

Baymina'da 22'si üniversite mezunu (8'i bayan), 22'si teknik okul mezunu ve 3'ü lise mezunu olmak üzere toplam 47 kişi çalışmaktadır.