Su Arıtma

Su Alma Yapısı ve Ön Arıtma Tesisi

Su ön Arıtma tesisi iki ana yapıdan oluşmaktadır; Ankara çayından suyun alındığı ve fiziksel arıtıma tabi tutulduğu Su Alma yapısı ile Su alma yapısından gönderilen suyun fiziksel ve kimyasal arıtıma tabi tutulup, su içerisindeki çözünmüş ve askıdaki katı maddelerin uzaklaştırıldığı dekarbonizasyon tesisi.

Su alma yapısından iki hat ile gönderilen su herbiri 1700 m3 hacminde ve 630m3/ saat suyu şartlandırabilen iki adet dekarbonizasyon reaktörlerine gelir. Reaktör yüzeyinden savaklanan temiz su kum filtrelerine gider.

Kum filtrelerinde filtrelenen su 800 m3'lük ham su havuzuna aktarılır. Ön su arıtma tesisinden çıkan ham su bir hat ile ana sahadaki soğutma kulelerine gönderilir. Tesisin günlük üretim kapasitesi 30240 m3 ham sudur.