Santral Ana Ekipman Grupları

Ankara Kombine Çevrim Santralı dört ana ekipman grubuna sahiptir:

A. Jeneratörleri döndüren tahrik makineleri olan iki adet "gaz türbini";
B. Gaz türbinlerinin sıcak egzoz gazlarını alarak buhar üreten iki adet "atık ısı kazanı";
C. Atık ısı kazanından gelen buhar ile beslenen bir "buhar türbini";
D. Gaz ve buhar türbinlerine bağlı olan ve elektrik enerjisi üreten üç adet "jeneratör".