Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Ankara DGKÇ Santralı “çevre uyumlu” bir elektrik santralıdır. Elektrik üretim verimliliği yüksek bir doğal gaz yakıtlı kombine çevrim santralı olan Ankara DGKÇ Santralında Kuru Düşük NOx (DLN) brülörleri sayesinde tesisten kaynaklanan hava kirletici emisyonlarının asgari düzeyde oluşması sağlanmaktadır. Bu teknoloji, doğal gazın gaz türbinlerinde yanma dinamiklerini kontrol ederek baca gazı emisyonları üzerinde tam bir kontrol sağlamaktadır. Santral'ın gürültü emisyonu, modern tasarım uygulaması ve ”düşük gürültülü” teçhizat seçimi ile asgari seviyede tutulmuştur.

Baymina, kurulumunda seçilen çevreye uyumlu teknolojisinin yanı sıra, benimsemiş olduğu Çevre Politikası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile çalışanlarının ve çevresindekilerin sağlığını korumayı kendine ilke edinmiştir. Baymina, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan önlemlerin ve yapılan çalışmaların sürekli olarak geliştirilmesine önem vermektedir.